25 July 2011

Pengurusan Pusat Sumber

1. Pendahuluan

Sistem pendidikan di Malaysia kini telah melangkah ke suatu era yang lebih mencabar. Selaras dengan itu kemudahan perkhidmatan maklumat yang sedia ada di pusat-pusat sumber sekolah di seluruh Malaysia perlu dipertingkatkan supaya memenuhi citarasa pendidikan semasa. Justeru itu, pembangunan pusat sumber sekolah (PSS) secara yang lebih ideal akan lebih mudah dilaksanakan sekiranya satu garis panduan beserta piawaian yang lengkap bagi membantu pengurusan pusat sumber sekolah dari segi :
 • Perkhidmatan
 • Perkembangan Koleksi
 • Struktur Organisasi
 • Kemudahan Fizikal
 • Pentadbiran
2. Perkhidmatan
2.1 Pertimbangan umum

Perkhidmatan yang disediakan oleh PSS haruslah menyokong pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kurikulum. PSS hendaklah menyediakan program-program yang bertujuan mengmbangkan kemahiran mencari maklumat untuk pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat.Perkhidmatan yang baik haruslah merangkumi :
 1. Pengajaran dan pendedahan dalam penggunaan PSS yang berkesan.
 2. Panduan kepada bahan yang diperlukan.
 3. Penyebaran maklumat.
 4. Perkhidmatan yang diberikan hendaklah adil kepada semua pengguna. (pendemokrasian maklumat).
Untuk mengoptimumkan akses kepada kandungan koleksi, pihak pusat sumber haruslah menyelenggara dan mengemaskinikan rekod-rekod koleksi yang lengkap dan konsisten serta selari dengan piawaian khusus.

2.2 Perkhidmatan Perpustakaan:
Kemudahan pembacaan (rujukan dan pinjaman).
Panduan dan perkhidmatan pembaca dan pengguna.
Orientasi perpustakaan
Panduan pengguna (user guide)
Penggunaan kad katalog
Kesedaran isu-isu semasa
Panduan penggunaan internet
Perkhidmatan maklumat
Pameran dan promosi maklumat
Pinjaman bahan bacaan dari Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Pusat Sumber Negeri (PSPN).

2.3 Perkhidmatan Teknologi Pendidikan
 1. Kemudahan penggunaan bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) dan bilik Alat Pandang Dengar (APD) termasuk bilik tayang.
 2. Memberi khidmat nasihat penggunaan alat.
 3. Menyediakan peralatan untuk semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 4. Kemudahan membuat rakaman.
 5. Membantu penghasilan media pengajaran dan pembelajaran.
 6. Kemudahan pinjaman bahan media pengajaran dan pembelajaran.
2.4 Perkhidmatan Penerbitan dan Dokumentasi
 1. Khidmat nasihat penghasilan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
 2. Menerbitkan majalah, brosur, buletin, risalah, 'blue print' sekolah dan apa-apa bahan yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah.
 3. Mencetak bahan-bahan penerbitan sekolah.
 4. Merekod dan menyimpan bahan-bahan terbitan sekolah.
2.5 Polisi Perkhidmatan
 1. Keahlian-Keahlian Terbuka
 2. Semua murid atau pelajar
 3. Semua guru
 4. Staf sokongan Keahlian Terhad (dengan syarat mendapat izin pihak pentadbir sekolah)
 5. Ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
 6. Persatuan murid tua / Bekas pelajar
Bahan hilang
Pengguna hendaklah menggantikan bahan-bahan pinjaman yang hilang atau membayar harga bahan-bahan tersebut. Sekiranya pengguna gagal melakukan perkara (a), pihak sekolah akan menahan keputusan-keputusan peperiksaan atau menahan dokumen-dokumen pelajar terbabit seperti sijil tamat sekolah dan sebagainya.

2.5.3 Denda lewat Denda 10 sen sehari bagi setiap bahan di rak terbuka dan 30 sen sejam bagi koleksi bertanda merah bagi setiap pengguna.

2.5.4 Bayaran perkhidmatan internet dikenakan mengikut tempoh masa seseorang pengguna yang menggunakan perkhidmatan tersebut.

2.5.5 Pinjaman Buku Bilangan maksima buku yang boleh dipinjam oleh setiap pengguna ialah: 1 buah buku : Ahli terhad (jika ada) 2 buah buku : pelajar 3 buah buku : Pengawas perpustakaan 6 buah buku : Staf sekolah

3. Perkembangan Koleksi
3.1 Objektif
 1. Menetapkan piawaian asas bagi pembangunan atau pembinaan koleksi bahan PSS.
 2. Memastikan keseimbangan koleksi dari segi kuantiti dan kualiti bahan.
 3. Memberi panduan kepada pembangunan pembinaan koleksi.
 4. Memastikan terdapat keseragaman dalam proses penilaian, pemilihan dan perolehan koleksi bahan.
 5. Memastikan keseimbangan dari segi pembahagian koleksi selaras dengan keperluan pengguna.
3.2 Dasar pemilihan umum

Perolehan bahan PSS hendaklah selaras dengan keperluan Falsafah Pendidikan Negara.

Membuat cadangan perolehan melalui jawatankuasa induk PSS yang terdiri daripada ketua-ketua panitia mata pelajaran.Perolehan adalah berdasarkan kepada kehendak kurikulum dan kokurikulum sekolah serta minat pengguna. Membuat kajian ke atas aliran penggunaan bahan dan statistik koleksi semasa. Perkara yang perlu dititik beratkan dalam pemilihan bahan :
 1. Boleh menyokong proses pendidikan berasaskan perbezaan minat, kebolehan dan tahap pemikiran pengguna.
 2. Mengisi keperluan kurikulum dan kokurikulum sekolah.
 3. Menambah ilmu pengetahuan pengguna
 4. Meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
 5. Memperkayakan perbendaharaan kata pengguna.
 6. Memupuk semangat integrasi nasional.
 7. Membina akhlak mulia.
 8. Membina sikap tanggungjawab pengguna terhadap agama, bangsa dan tanah air.
3.3 Pembinaan koleksi baha:
 1. Pembinaan koleksi bahan perolehan pusat sumber hendaklah berunsurkan:
 2. Kekemaskinian
 3. Kepelbagaian jenis
 4. Kecukupan bahan
 5. Keseimbangan agihan koleksi
 6. Keseimbangan agihan jenis bahan
 7. Keseimbangan dari segi aliran bahasa
 8. Menolak sebarang bentuk bahan yang mengandungi perkara yang bertentangan dengan undang-undang negara.

0 comments:

Post a Comment

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK