29 November 2011

Empat Fasa Penting Dan Kandungan PPBK

Empat Fasa
  1. Menyampaikan maklumat
  2. Mesra pengguna
  3. Latihan oleh pelajar
  4. Mengukur pencapaian pelajar

Kandungan PPBK
a. Komponen Asas
· Set Induksi
· Perkembangan
· Penilaian

b. Komponen Tambahan
· Ulangkaji
· Pengayaan
· Pemulihan
· Pengukuhan

c. Komponen Maklumat
· Maklumat mencukupi & menepati sukatan pelajaran dan berkaitan dgn tajuk
· Menggunakan bahasa penyampaian yg sesuai & mudah difahami oleh pengguna
· Tidak banyak melakukan kesilapan ejaan,tatabahasa dan nahu

0 comments:

Post a Comment

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK