29 November 2011

Kebaikan PPBK

 1. Berkeupayaan meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran
 2. Meningkatkan motivasi murid dlm pembelajaran
 3. Mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar
 4. Membolehkan murid melaksanakan eksperimen yg terlalu sukar,mahal,mustahil dan bahaya
 5. Membentuk pemb koperatif serta memberi peluang kpd murid belajar secara berkesan dgn bimbingan yg minimum serta masa berinteraksi dpt dijimatkan
 6. Peneguhan serta merta dan bersistematik
 7. Menggalakkan penggunaan kaedah inkuriri-penemuan
 8. Memupuk kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran berfikir aras tinggi
 9. Perisian simulasi membawa dunia sebenar ke dalam bilik darjah
 10. Kajian yang lama dan model yang berbahaya dapat dilakukan dengan selamat
 11. Meningkatkan pencapaian akademik
 12. Mencepatkan pembelajaran
 13. Menambah tumpuan pelajar
 14. Menambahkan daya ingatan pelajar
 15. Meningkatkan motivasi untuk belajar secara berterusan
 16. Meningkatkan konsep kendiri pelajar
 17. Memupuk persepsi kawalan kendiri
 18. Mempunyai kesan sosial yang positif
 19. Memupuk sikap positif terhadap komputer

Empat Fasa Penting Dan Kandungan PPBK

Empat Fasa
 1. Menyampaikan maklumat
 2. Mesra pengguna
 3. Latihan oleh pelajar
 4. Mengukur pencapaian pelajar

Kandungan PPBK
a. Komponen Asas
· Set Induksi
· Perkembangan
· Penilaian

b. Komponen Tambahan
· Ulangkaji
· Pengayaan
· Pemulihan
· Pengukuhan

c. Komponen Maklumat
· Maklumat mencukupi & menepati sukatan pelajaran dan berkaitan dgn tajuk
· Menggunakan bahasa penyampaian yg sesuai & mudah difahami oleh pengguna
· Tidak banyak melakukan kesilapan ejaan,tatabahasa dan nahu

PPBK - Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer

PPBK ialah pengajaran yang disampaikan menggunakan pakej perisian pendidikan menggunakan komputer. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dilaksanakan secara berfikrah, terancang dan disesuaikan dengan proses pnp, dan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perisian khusus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer. Penggunaan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) secara terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan, aktif dan bermutu. PPBK dikenali di Malaysia, namun begitu di negara lain dikenali sebagaimana berikut:

Computer-Assisted Instruction (CAI) - Amerika Syarikat
Computer-Aided Learning (CAL) - United Kingdom
Computer-Based Learning (CBL) - negara-negara lain
Computer-Aided/Assisted Language Learning

Berdasarkan keberkesanan yang sedia diketahui maka, berikut ialah jenis atau teknik PPBK yang diadaptasi dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran:

i. Tutorial
Berguna untuk mempersembahkan bahan pengajaran yang baru dan mempunyai langkah-langkah penerangan yang tersusun (Alessi dan Trollip, 1991) dan bertindak sebagai tutor yang menyampaikan pengajaran. Pelajar boleh belajar mengikut kemampuan dan merekodkan aktiviti pembelajaran mereka jika tutorial dibangunkan dengan baik.

Tutorial turut digunakan dalam latihan (Scheafermeyer, 1990), pengukuhan dan penyelesaian masalah (Alessi & Trollip, 1985) serta untuk mengajar konsep-konsep yang konkrit dan abstrak dengan menggunakan ilustrasi, animasi, soalan serta teks juga video dan audio yang mampu merangsang pelajar.

ii. Latih Tubi
Latih tubi dilaksanakan untuk menilai pemahaman pelajar atau pengukuhan dan dilaksanakan secara kendiri. Pelajar diberi beberapa soalan manakala komputer akan memberi maklum balas berdasarkan jawapan mereka.

Alessi dan Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan yang sesuai secara pilihan rawak

iii. Permainan
PPBK yang semakin popular masa kini dengan mengguanakan pendekatan belajar sambil bermain 
untuk menarik minat pelajar menjadikan pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan.

Dalam melaksanakan permainan dalam pengajaran, guru perlu berhati-hati agar objektif permainan adalah sesuai dengan objektif pengajaran (MacFarlane & Sparrowhawk, 2002).

iv. Simulasi
Didefinisi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. Pelajar berpeluang untuk menjalankan aktiviti untuk menguji hipotesis dan memahami kesan sesuatu tindakan terhadap sesuatu sistem atau keadaan sebelum menghadapi sesuatu keadaan sebenar.

Pengunaan simulasi selepas sesuatu pengajaran akan mengukuhkan pemahaman pelajar dan dapat memperbetulkan kesilapan persepsi yang mungkin diperolehi semasa pembelajaran sebenar.

v. Tunjuk Cara
Berguna untuk menunjukkan kepada pelajar sesuatu prosedur. Pelajar boleh memahami sesuatu prosedur sebelum melakukannya dalam keadaan sebenar. Lebih-lebih lagi melibatkan sesuatu proedur yang tidak boleh atau tidak sesuai dilakukan di dalam kelas disebabkan kekurangan peralatan, berbahaya atau terlalu kompleks.

Penggunaan beberapa gambar bersiri, simulasi atau animasi boleh digunakan untuk kaedah ini. Perlakuan secara interaktif, latihan berulang kali sehingga mahir dan lebih yakin diberi kepada pelajar sebelum melaksanakannya sesuatu prosedur dalam keadaan sebenar.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK