22 January 2012

ICTL - Information Communication Technology Literacy

ICTL tu apa?  In English sebab diajar semasa waktu BI.

I – INFORMATION
C – COMMUNICATION
T – TECHNOLOGY
L – LITERACY

atau dalam bahasa dipanggil Literasi Komputer.

Program ICTL ini akan dilaksanakan kepada semua sekolah rendah yang mempunyai makmal komputer (pengkomputeran). Bagi Sekolah Kurang Murid, program ini boleh dilaksanakan sebagai aktiviti berkumpulan berdasarkan bilangan komputer yang dibekalkan.
  • 61-99 orang pelajar 8 unit komputer
  • 30-60 orang pelajar 5 unit komputer
  • kurang 30 orang pelajar 3 unit komputer
Objektif Program ICTL:
Memahami konsep sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang berkaitan serta berkebolehan menggunakannnya pada tahap rendah.

Pelaksanaan Program ICTL:
Program ini akan dilaksanakan selama tiga (3) bulan persekolahan dengan mengambil waktu mata pelajaran Bahasa Inggeris (SK) dan bahasa ibunda (SJK) selama 60 minit seminggu.

Program ini hendaklah dilaksanakan secara berturutan selama tiga (3) bulan, selepas guru mengikuti kursus yang dianjurkan.

Rangka Kandungan Program ICTL:
Kandungan yang terdapat di dalam Buku Panduan ICTL ini adalah merupakan keperluan asas literasi ICT yang perlu dikuasai oleh pelajar di sekolah rendah.

Tahap kesukaran literasi ICT berbeza dari tahun ke tahun apabila murid maju dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6.

Beberapa tajuk akan diulang tetapi kedalaman skop adalah berbeza mengikut kebolehan pelajar.


Tahap 1:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Computer Lab Location
Computer Lab Plan
Computer Lab Organisation
 
COMPUTER HARDWARE
Computer Parts
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software


Tahap 2:

COMPUTER LAB MANAGEMENT
Advance Computer Lab Management

COMPUTER HARDWARE
Computer Parts and Components
Alphabet and Numeric Keys
Function Keys
Input and Output Devices

COMPUTER SOFTWARE
Operating System
Application Software

INTERNET
Netiquette
Search Engine
E-Mail

MAINTENANCE
Virus Scan
Disk Defragmentation
Drive Clean
Scandisk

WEBPAGE
Creating Webpage

Just info.

0 comments:

Post a Comment

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK