24 June 2016

Teknik sumbangsaran

Teknik Sumbangsaran adalah satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah.  Ia juga dikenali sebagai percambahan fikiran di mana semua orang dalam kumpulan dapat menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap sesuatu topik yang dibincangkan.  Untuk membolehkan aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan berkesan prinsip asas  sumbangsaran harus dipatuhi iaitu 
  1. Topik perbincangan hendaklah sesuai dengan kebolehan murid.
  2. Pengerusi dan pelapor kumpulan memainkan peranan untuk memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar.
  3. Setiap ahli diberi giliran untuk memberi pendapat atau cadangan.
  4. Semua cadangan hendaklah dicatat untuk dibincangkan secara umum.
  5. Cadangan yang kurang baik atau salah tidak boleh dikritik.
  6. Kumpulan terdiri dari murid yang pelbagai kebolehan

0 comments:

Post a Comment

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK