24 June 2016

Pendekatan Tingkahlaku

Pendekatan Tingkahlaku menumpukan perhatian kepada pemilikan kandungan mata pelajaran.  Ia muncul dari aplikasi psikologi operan(operant psychology) yang dipelopori oleh Skinner(1974).  Pendekatan ini menggunakan penguasaan isi kandungan mata pelajaran sebagai pengukur kejayaan pengajaran. Skinner(1974) mencadangkan tiga perkara untuk interaksi antara tingkahlaku dan persekitaran iaitu ketika bila tingkahlaku berlaku, tingkahlaku itu sendiri dan aktiviti pengukuhan.  Matlamat pendekatan  ini ialah untuk membentuk tingkahlaku terakhir yang boleh diperhati dan dinilai.  Aplikasi prinsip psikologi operan ini mencipta suatu alat untuk Pendidikan Jasmani mencapai matlamat bertanggungjawab.

0 comments:

Post a Comment

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK