10 February 2012

Apakah perbezaan antara TEKNIK dengan kaeah/ pendekatan?

Ialah merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi  sesuatu  aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbang saran dan lain-lain.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK