22 June 2016

Teknik main peranan

Satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan lakonan spontan mengenai sesuatu situasi atau masalah oleh sekumpulan murid yang dipilih.  Melalui aktiviti ini murid boleh mendapat gambaran dan pengalaman yang baru.  Lakonan ini dilakukan tanpa menggunakan sebarang skrip.  Ia boleh dilakukan secara berstruktur atau tidak berstruktur.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK