30 October 2017

Kemahiran Memproses dan Penyediaan Bahan Bertulis

Apakah Maklumat?

Maklumat ialah suatu bentuk penerangan yang dibuat berdasarkan sumber yang diperolehi dalam bentuk data hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang kemudiannya dapat memberi manfaat dan menambah tahap pengetahuan kepada penerima maklumat tersebut.

Brown (dipetik dalam Paisley dan Chen,1982), maklumat boleh didefinisikan sebagai sistem yang menterjemahkan mesej supaya dapat disimpan, mendapatkan kembali dan kemudiannya dimanipulasikan dan akhirnya menjadi sumber akhir yang sedia untuk digunakan.

Nota Penuh...

29 October 2017

Teknik Membaca

Antara topik perbincangan ialah: 
Skim: Baca sepints lalu Pembacaan secara cepat semua tajuk atau topik untuk mengetahui tajuk atau topik yang mungkin mengandungi maklumat yang dikehendaki. 
Question: Menyoal Untuk mengetahui jenis maklumat yang dikehendaki. 
Read: Membaca Untuk memahami maklumat yang terkandung dalam tajuk atau topik yang telah dipilih dalam buku itu dan mencatatkan idea utama. 
Recite: Menyebut kembali Kemahiran menyebut kembali idea utama atau penting yang telah dicatatkan 
Review: Menyemak Untuk menyemak idea utama yang telah dicatatkan supaya dapat memahaminya.

Nota Penuh...

28 October 2017

Sistem Pengurusan Pembelajaran

Nota ini berkaitan Sistem Pengurusan Pembelajaran” (Learning Management System - LMS) iaitu istilah yang digunakan dengan meluas untuk sistem-sistem yang menyediakan capaian kepada perkhidmatan pembelajaran secara dalam talian untuk  para pelajar, para guru dan pentadbir sistem. Topik lain juga dibincangkan

Nota Penuh...

26 October 2017

Sikap Terhadap Pentaksiran

Nota kursus ini mengandungi:
  • Jenis-jenis pentaksiran 
  • Persediaan untuk pentaksiran 
  • Tugasan Individu 
  • Tugasan Berkumpulan 
  • Integriti Pelajar
Nota Penuh...

24 October 2017

Penyesuaian Sosial

Tajuk Perbincangan:

  • Kemahiran interpersonal dan intrapersonal 
  • Pelajar sebagai Ahli komuniti Pembelajaran 
  • Isu-isu Perkongsian Maklumat 
  • Isu Gender dalamKecemerlanganAkademik

Nota Penuh...

21 July 2017

Apps : Aplikasi KBAT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Memperkenalkan Apps KBAT myFikir untuk panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Segala maklumat telah disusun oleh editor yang memberikan kemudahan memilih kata tugas berdasarkan 4 fasa Model Proses Kreativiti Terarah yang digalakkan penggunaannya dalam kalangan guru. 

Jika anda telah menggunakan apps, kami memerlukan anda menjalani soal selidik demografi. Sila klik pautan berikut: Soal selidik Demografi

Dua aplikasi disediakan iaitu versi IPG dan versi Sekolah. Sila muat turun salah satu aplikasi tersebut secara PERCUMA dengan mengimbas logo QR myFikir dengan aplikasi QR code smartphone anda:Berikut adalah senarai kandungan aplikasi dan antara muka paparan apps.

KANDUNGAN
- Konsep KBAT 
- Model KBAT 
- Dimensi Pengetahuan 
- RPH KBAT 
- Tahap Kognitif 
- Aktiviti KBAT 
- Soalan KBAT 

 PAPARAN:

Paparan antaramuka mungkin sedikit berbeza dengan aplikasi sebenar.


Soal selidik demografi apps myFikir:

Setelah anda menggunakan apps ini, kami memerlukan anda melakukan tinjauan demografi. 
Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK