Pages

17 April 2015

Pembelajaran Abad Ke-21

Dalam meniti abad ke 21, kemahiran pedagogi menuntut seseorang guru memiliki kemahiran pembelajaran dan inovasi (Learning and innovation skills), kemahiran maklumat, media dan teknologi (Information, media and technology skills) dan kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career skills). Selain itu terdapat pelbagai elemen yang perlu diberi perhatian dalam menguasai kemahiran abad ke-21 ini. Elemen-elemen tersebut adalah seperti yang berikut;
 • Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation)
 • Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah (Critical Thinking and Problem Solving)
 • Komunikasi dan Kolaborasi (Communication and Collaboration)
 • Literasi Maklumat (Information Literacy)
 • Literasi Media (Media Literacy)
 • Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK) (ICT (Information,Communications and Technology) Literacy)
 • Fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri (Flexibility and Adaptability)
 • Berinisiatif dan Mempunyai Haluan Diri (Initiative and Self-Direction)
 • Kemahiran Sosial dan Antara-Budaya (Social and Cross-Cultural Skills)
 • Produktiviti dan Akauntabiliti (Productivity and Accountability)
 • Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)
Dalam kita melihat kemahiran yang perlu ada bagi seorang guru, penting juga kita mengetahui ciri-ciri guru abad ke-21. Antara ciri-ciri guru yang diperlukan bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara adalah seperti berikut;
 • menguasai subjek (kandungan kurikulum)
 • mahir dan bertrampilan dalam pedagogi (pengajaran & pembelajaran)
 • memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka
 • memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology)
 • memiliki kemahiran kaunseling
 • menggunakan teknologi terkini
 Manakala ciri-ciri pelajar abad ke-21 pula merangkumi pelbagai aspek iaitu;
• Berupaya membuat hubung-kait
• Bijak menyoal
• Yakin berkomunikasi
• Mengambil risiko
• Dahagakan ilmu
• Ingin tahu
• Menjana idea
• Fleksibel
• Tidak berputus asa
• Mendengar dan membuat refleksi
• Berkemahiran kritis
• Menguasai kemahiran literasi
• Berani mencuba
• Mampu berfikir sendiri
• Membuat inisiatif
• Mampu bekerja dengan orang lain
• Membuat perubahan
• Berintegriti
• Berkeperibadian tinggi

Bentuk pengajaran dan pembelajaran ini perlu dipraktikkan demi meneruskan kelangsungan pendidikan bertaraf dunia.

06 December 2014

Menguli tanah liat dengan teknik 'Spiral'

Berbeza dengan teknik bullhead, spiral menolak tanah liat dari tepi sehingga membentuk lingkaran. Uli sampai tanah menjadi lembut.Menguli tanah liat menggunakan teknik 'Bullhead'

Tanah yang telah siap dibersihkan dari bahan asing diuli untuk membuang angin. Teknik dalam video ini dipanggil 'Bullhead' iaitu tanah liat ditolak dari atas ke bawah berulang kali. Mungkin berpuluh-puluh kali. Untuk lebih faham, praktikkan. Memang meletihkan tetapi berbaloi.

05 December 2014

Chiaroscuro Dalam Seni Visual dan Filem


Rembrandt merupakan salah satu pelukis yang terkenal dengan gaya "chiaroscuro"-nya. Chiaroscuro adalah sebuah teknik yang mengontraskan cahaya dan bayangan dalam sebuah lukisan atau gambar. Pada awalnya, kata "chiaroscuro" merujuk pada metode lukisan kayu yang dibuat dari cetakan warna-warna yang berbeda dari beberapa potongan kayu di atas selembar kertas yang diproduksi pertama kali pada abad ke-16 di Italia. Ketika membicarakan karya seni dari Italia, istilah ini terkadang digunakan untuk objek lukisan yang dilukis dengan mengunakan dua warna, hitam dan putih (monochrome). Kini, kata chiaroscuro tidak hanya digunakan di dunia seni lukis, tapi telah diadopsi bidang-bidang lainnya, misalnya fotografi dan perfilman. Dalam bidang perfilman, chiaroscuro adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencahayaan yang minim untuk menciptakan daerah gelap dan terang dalam sebuah film, terutama film hitam putih. Sedangkan dalam bidang fotografi, efek chiaroscuro.

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK