Pages

16 September 2014

Reka Bentuk Pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran Suatu proses untuk membina bahan pengajaran seperti modul bercetak, video pengajaran, perisian komputer dan sebagainya. Proses ini mencakupi proses reka bentuk dan proses membina bahan.

ISO


ISO merupakan salah satu lagi function di dalam kamera DSLR slain aperture dan shutter speed yang telah aku terangkan sebelum ini. Penggunaa ISO sangat penting dalam dunia fotografi untuk memastikan gambar yang dihasilkan adalah cantik dan menarik.

Shutter SpeedShutter Speed Cepat

Shutter Speed adalah kecepatan bukaan rana yang dapat mempengaruhi pencahayaan yang sempurna, mengontrol blur, dan membuat efek yang menarik. Salah satu hal yang sangat penting dikuasai seorang fotografer adalah shutter Speed yang merupakan salah satu dari tiga elemensegitiga eksposur.

Apertur

Apertur merupakan bukaan lubang kanta yang berfungsi mengawal kadar kemasukan cahaya. Ukuran saiz apertur ini dihasilkan dengan menggunakan bilah-bilah logam atau plastik yang disusun secara pusingan bagi menghasilkan bukaan luas atau sempit. Apertur diukur dengan simbol dengan ukuran san f/1.4 hingga f22. Ukuran standard f bagi sesebuah kamera ialah f5.6. Penentuan saiz bukaan apertur yang betul memberi kesan kepada kejelasan / ketajaman gambar, bentuk dedahan (Over expose, normal expose, Lower expose).

Lensa

Lensa kamera merupakan perkakas penting dalam sesebuah kamera. Lensa menentukan kualiti gambar yang dihasilkan. Lensa dibina secara terperinci dengan menyusun beberapa keping kanta untuk memfokus imej ke atas filem atau sensor.

Terdapat lensa yang dipasang secara bina dalam (Build-in) dengan badan kamera dan terdapat juga lensa yang boleh dipisahkan mengikut spesifikasi lensa tertentu. Samada kamera kompak, SLR atau DSLR, pemilihan lensa yang betul amatlah penting. Aspek

 

Join my-Cikgu

Flag Counter

Followers

TRAFIK