11 July 2011

Konsep Dan Domain Teknologi Pendidikan

Pengenalan dan Konsep Teknologi
Teknologi adalah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun (other organized knowledge) yang digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan, Galbraith (1967).

Pengenalan Saintifik
Himpunan ilmu dan pengetahuan yang telah diuji dan dinyatakan dalam bentuk satu prinsip.

Pengetahuan Lain Yang Tersusun

Pengetahuan yang belum diuji dan dibuktikan secara saintifik tetapi diterima amalannya sebagai suatu pengetahuan yang benar berdasarkan pengalaman dan pengamatan manusia terhadap sesuatu tindakan.

Perkaitan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
•   Pengajaran – proses ajar di mana keberkesanan penyampaian maklumat oleh terbukti dengan perubahan tingkahlaku pelajar.
•   Pembelajaran – proses belajar yang berlaku apabila guru dan pelajar sama-sama terlibat dalam proses memberi dan menerima.

Definisi :
Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran”.

Seels & Reechy (1994):
“Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning”.

Definisi :
"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" .  (Crowell (1971):Encyclopedia of education)

Definisi Teknologi Pendidikan oleh AECT 1994:
AECT: The mission of the Association for Educational Communications and Technology is to provide international leadership by promoting scholarship and best practices in the creation, use, and management of technologies for effective teaching and learning in a wide range of settings.

Goals: 
 • Define the disciplines and professional activities that comprise the field of educational communications and technology.
 • Serve and represent professionals in the field and support professional growth.
 • Advance scholarship and practice that contribute to and enlarge the knowledge base of the field.
 • Promote policies that ensure the humane and ethical use of educational communications and technology at all levels, from the personal through the international.
“Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun, mengguna dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran”.

Definisi oleh Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988):

Teknologi Pendidikan ialah proses yang kompleks dalam mengalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

Domain Dalam Teknologi Pendidikan:

Melalui 2 fasa, iaitu:
Fasa pertama: Tahun 1977
Fasa kedua: Tahun 1994

Domain Teknologi Pendidikan Fasa Pertama:

Fungsi Pengurusan Pengajaran:
Memastikan pengurusan teknologi berjalan lancar dan berkesan, iaitu:
 • Mengarah
 • Menyelaras
 • Mengawal fungsi
Fungsi Pengembangan Pengajaran:
 • Peringkat penyelidikan
 • Peringkat mereka bentuk pengajaran
 • Peringkat penerbitan
 • Peringkat penilaian dan pemilihan
 • Peringkat penggunaan
 • Peringkat logistik
Fungsi Sumber Pembelajaran:
 • Mesej
 • Manusia
 • Peralatan
 • Teknik
 • Lokasi
Domain Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Fasa Kedua:
 • Rekabentuk
 • Pembangunan
 • Penggunaan
 • Pengurusan
 • Penilaian
REKABENTUK
 • RB Sistem Pengajaran
 • RB Mesej
 • Strategi Pengajaran
 • Ciri-ciri Pelajar
PEMBANGUNAN
 • Teknologi Percetakan
 • Teknologi Audiovisual
 • Teknologi Berasaskan Komputer
 • Teknologi Bersepadu
PENGGUNAAN
 • Penggunaan Media
 • Inovasi
 • Pelaksanaan
 • Polisi dan Peraturan
PENGURUSAN
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Sumber
 • Pengurusan Sistem Penyampaian
 • Pengurusan Maklumat
PENILAIAN
 • Analisis Masalah
 • Pengukuran Rujukan
 • Kriteria
 • Penilaian Formatif
 • Penilaian Sumatif
Kesimpulan:
Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

4 comments:

 1. terima kasih atas perkongsian :)

  ReplyDelete
 2. cikgu zaki..kacak blog kitak tok aie...bgus2..truskan perjuangan..

  ReplyDelete
 3. mantaplah cikgu zaki,, mcm di K.K

  ReplyDelete

 

Pengunjung Blog

Flag Counter

Ahli Blog

TRAFIK